Bijsluiter verdeling van woon-werkverplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze (beroepsactieven)

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken, Onderzoek Verplaatsingsgedrag
Meetfrequentiejaar
Aantal of PercentagePercentage
Gegevens Bijgewerkt2017-11-16
Cijfers Bijgewerkt06-NOV-2017 16:17:26
Berekeningswijzeberekend uit resultaten Onderzoek Verplaatsingsgedrag (zie meettechniek)
Doel Metingbepalen van de (evolutie van) de modale verdeling voor het woon-werk verkeer
MeettechniekOnderzoek Verplaatsingsgedrag - enquête waarin respondent gevraagd wordt de verplaatsingen op één dag te noteren (verplaatsingsboekje) - ca. 1600 respondenten per jaar
Type Indicatoreffect
Definitiepercentage van de woon-werkverplaatsingen door beroepsactieven waarvoor gebruik wordt gemaakt van de betreffende vervoerswijze als hoofdvervoerswijze (d.w.z. voor het grootste deel van de af te leggen afstand)
Tijdsvenstervoor elke respondent een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1). Voor de cijfers t.e.m. 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t)
Meeteenheidpercentage (verdeling)
Dimensieshoofdvervoerswijze

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Bart Van Herbruggen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II laan 20 bus 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 75 13
bart.vanherbruggen@mow.vlaanderen.be