Bijsluiter aantal vervoerde containers op de waterwegen

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Meetfrequentiemaand
Dimensiesentiteit
Gegevens Bijgewerkt2017-09-14
Cijfers Bijgewerkt28-JUL-2017 11:41:16
Berekeningswijzede trafiekgegevens worden verzameld tijdens het afleveren van een vaarvergunning of bij het registreren van de passage aan sluizen
Doel Meting(niet ingevuld)
Meettechniekde trafiekgegevens worden verzameld tijdens het afleveren van een vaarvergunning of bij het registreren van de passage aan sluizen
Type Indicatoreffect
Definitiehoeveelheid vervoerde containers op de waterwegen in twenty-foot equivalent units (TEU)
Tijdsvenstermaandtotaal
MeeteenheidTEU (twenty-foot equivalent unit)
Aantal of PercentageAantal

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Bart Van Herbruggen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II laan 20 bus 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 75 13
bart.vanherbruggen@mow.vlaanderen.be