Bijsluiter verdeling van personen (scholieren en studenten) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken, Onderzoek Verplaatsingsgedrag
Cijfers Bijgewerkt24-AUG-2017 14:07:43
Type Indicatoreffect
Berekeningswijzeberekend uit resultaten Onderzoek Verplaatsingsgedrag (zie meettechniek)
Gegevens Bijgewerkt2018-03-20
Meeteenheidpercentage (verdeling)
Definitiepercentage van de scholieren en studenten dat voor het woon-schoolverkeer gebruikt maakt van de betreffende vervoerswijze als hoofdvervoerswijze (d.w.z. voor het grootste deel van de af te leggen afstand)
Dimensieshoofdvervoerswijze
Aantal of PercentagePercentage
Meetfrequentiejaar
Tijdsvenstervoor elke respondent een lukraak bepaalde dag in de periode van 15 januari (jaar t) tot 15 januari (jaar t+1). Voor de cijfers t.e.m. 2013 was dit de periode van september (jaar t-1) tot augustus (jaar t)
Meettechniekpersonenvragenlijst in het Onderzoek Verplaatsingsgedrag vraag 'Op welke wijze gaat u het vaakst naar uw school' (ca. 1600 respondenten per jaar)
Doel Metingbepalen van de (evolutie van) de modale verdeling voor het woon-school verkeer

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Bart Van Herbruggen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II laan 20 bus 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 75 13
bart.vanherbruggen@mow.vlaanderen.be