Bijsluiter voertuigenpark (De Lijn)

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Meetfrequentiejaar
Dimensiesreferentiejaar; voertuigmodel
Gegevens Bijgewerkt2015-06-16
Cijfers Bijgewerkt15-JUN-2017 08:06:07
Berekeningswijze(niet ingevuld)
Doel Meting(niet ingevuld)
Meettechniek(niet ingevuld)
Type Indicatoroutput
Definitiewordt bijgehouden in de loop van het jaar door voertuigen uit dienst te verwijderen en nieuwe voertuigen in dienst te zetten
Tijdsvensterjaareinde
Meeteenheidaantal voertuigen
Aantal of PercentageAantal

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Bart Van Herbruggen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II laan 20 bus 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 75 13
bart.vanherbruggen@mow.vlaanderen.be