Bijsluiter filezwaarte op het hoofdwegennet - 2007 tot 2014 - oude berekeningswijze

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
BronDepartement Mobiliteit en Openbare Werken, Verkeerscentrumm
Meetfrequentiemaand
Aantal of PercentageAantal
Gegevens Bijgewerkt2017-11-20
Cijfers Bijgewerkt01-MRT-2017 13:57:05
Berekeningswijzeproduct van filelengte en fileduur, cumulatief over de beschouwde periode, cumulatief over wegvakken van het hoofdwegennet
Doel Metingopvolgen van de zwaarte van de files op het hoofdwegennet
Meettechniektellussen, telcamera's, AID-camera's en bijkomende meldingen (politie, praatpalen, ...)
Type Indicatoreffect
Definitieproduct van filelengte en fileduur, cumulatief over de beschouwde periode, cumulatief over wegvakken van het hoofdwegennet
Tijdsvenstervoortschrijdend daggemiddelde over voorbije 12 maanden
Meeteenheidkilometer-uur
Dimensiesdagdeel; arrondissement

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Bart Van Herbruggen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II laan 20 bus 2 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 75 13
bart.vanherbruggen@mow.vlaanderen.be