Meldpunt Fietspaden

welkom

Meldingen op en rond WEGEN worden gemeld via een afzonderlijk meldpunt, het Meldpunt Wegen.

Via dit meldpunt kunt u knelpunten voor FIETSERS signaleren aan de bevoegde wegbeheerders in Vlaanderen. Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. Het meldpunt is NIET bedoeld om algemene klachten te formuleren (bv. 'fietspaden ontbreken' of 'auto's rijden te snel').

De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde wegbeheerder gestuurd, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de melding en de oplossing van het gesignaleerde probleem.


Maak een melding
logo Departement Mobiliteit en Openbare Werken

      © Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 2014 - juridische voorwaarden - Website Mobiel Vlaanderen Een website van de Vlaamse overheid