Rapportering Personenvervoer 2016
Rapportering : 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - Zoekpagina 

 Rapportering Personenvervoer 2016

Welkom bij het online jaarverslag personenvervoer over de weg

Het departement Mobiliteit Openbare Werken levert via de website "Mobiel Vlaanderen" jaarlijks gegevens over personenvervoer op de weg. Dit gebeurt reeds vanaf 2004. Deze gegevens komen van alle Vlaamse gemeenten, de Vlaamse Vervoermaatschappij “de Lijn” en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid waaronder ook het agentschap Wegen en Verkeer. Doordat elk van de aanleveraars van de informatie het personenvervoer door hun werkzaamheden anders benaderen geeft dit rapport een samengesteld beeld uit verschillende invalshoeken over het personenvervoer over de weg in Vlaanderen.

De volgorde van de rubricering is opgesteld om het "Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg" van 12 september 2003 (BS 01-12-2003) op te volgen. Voor meer duiding en om de rapportering zo toegankelijk mogelijk te houden vindt u bij elke hoofdding een beknopte toelichting. Sommige gegevens en kengetallen zijn sinds 2004, wat gewijzigd of aangepast aan de actuele noden en het actuele beleid. Dit heeft tot gevolg dat sommige onderdelen tegenwoordig minder uitgebreid of aangepast behandeld worden.

Het jaarboek bestaat uit de volgende delen :

  1. het wettelijke kader met betrekking tot het personenvervoer over de weg;
  2. het geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest, vanuit of naar dit Gewest;
  3. de bijzondere vormen van geregeld vervoer in het Vlaamse Gewest, met inbegrip van het vervoer voor eigen rekening;
  4. de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het Vlaamse Gewest.

Elk deel van het jaarboek is in gedrukte versie op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij de administratie. U kan zelf ook gedeeltelijk of integraal de pdf-versie zelf downloaden of afdrukken.


Opmaak : Robert Peeters en Jurgen Silence