departement Mobiliteit en Openbare Werken Mobiel Vlaanderen - Voor uw vragen over mobiliteit en openbare werken
ContactVacaturesDisclaimer
 U bent hier :   start

Thema's

Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter

Welkom


WELKOM OP DE WEBSITE 'MOBIEL VLAANDEREN'
U vindt hier alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid.


Persberichten[10-01-2016] 10,7 miljoen euro voor veilige fietspaden
[03-01-2016] Vlaams Verkeersveiligheidsfonds start met 3 miljoen euro
[18-12-2015] Basisbereikbaarheid zet de reiziger centraal
[09-12-2015] Kentekenonderzoek Tienen afgerond
[04-12-2015] Lat gaat hoger voor rijopleiding

Alle persberichten

NieuwsExpertise in Beweging: ook de MOWportal is vernieuwd

Expertise in Beweging: ook de MOWportal is vernieuwd

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de ambitie om als een echt expertisecentrum innovatie en deskundigheid te bieden. Sinds 1 januari heeft het departement een nieuwe structuur die geknipt is om deze ambities te realiseren. Ontdek de veelzijdige opdrachten van onze elf afdelingen (nieuw zijn: Stafdienst, Beleid, Verkeersveiligheid en Organisatie) op de vernieuwde portal, die meteen ook in de nieuwe huisstijl steekt.

www.mow.vlaanderen.be


Nieuw op Mobiel Vlaanderen: informatie over ADR en rijopleiding in Vlaanderen

Ook ADR (het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) en rijopleiding zijn geregionaliseerd. Voortaan vindt u alle informatie over ADR en rijopleiding in Vlaanderen op onze website.


Nieuw op Mobiel Vlaanderen: alles over homologatie

In de zesde staatshervorming is de homologatie van voertuigen geregionaliseerd. Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgen er nu zelf voor dat voertuigen en onderdelen een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden. Voortaan vindt u alles over homologatie in Vlaanderen op één plek, op de website Mobiel Vlaanderen.


Colloquium 'Rijopleiding Perspectief 360°'

Experten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken nemen deel aan een internationaal colloquium, opgezet in samenwerking met het Franse Centre Jacques Cartier, dat op 25 en 26 november 2015 plaatsvindt in Brussel. Het colloquium wordt in goede banen geleid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de beide andere gewesten. Klik voor het programma.


Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit, 19 november 2015

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kijkt resoluut naar de toekomst tijdens haar jaarlijkse inspiratiedag. Gedurende de voormiddag kijken drie experts voorbij het jaar 2020 in hun vakgebied (technologische, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties en de impact op onze mobiliteit). Daarna gaan ze in debat met een panel van jongerenvertegenwoordigers.

Lees meer

Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit, 19 november 2015

Bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor

Op 11 maart 2013 werd het ministerieel besluit van 18 februari 2013 dat de aanvraagprocedure voor een bekwaamheidscertificaat verkeersveiligheidsauditor regelt voor de organisatie van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van zowel de samenstelling als de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit is alles nu in gereedheid om aanvragen tot certificatie te behandelen.

Geïnteresseerde natuurlijke personen kunnen op basis van onderstaand formulier hun aanvraagdossier voor het bekomen van dit bekwaamheidscertificaat indienen.

DOCUMENTEN

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid en de weginfrastructuur, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012.

  • Ministerieel besluit 24 februari 2012 houdende uitvoering van artikelen 3, 4, 6 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

  • Ministerieel besluit van 18 februari 2013 houdende de uitvoering van artikel 11 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

FORMULIERENMinister Weyts sluit akkoord met Nederland

Minister Weyts sluit akkoord met Nederland over sluis Terneuzen én dossier Hedwigepolder

De Vlaamse Regering beëindigt de geschillenprocedure rond de Hedwigepolder. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bekendgemaakt in Terneuzen. Daar sloot hij ook een akkoord met Nederland voor de bouw van een nieuwe sluis. "Het is tijd om de geschillen uit het verleden achter ons te laten en een nieuwe fase van samenwerking aan te vatten", sprak de minister.

Lees meer


Regionalisering mobiliteit & verkeersveiligheid

De zesde staatshervorming heeft het mobiliteitslandschap in België veranderd. De belangrijkste aanpassingen gebeuren op het gebied van de Binnenvaart en het Wegvervoer. in sommige gevallen gaat het om veranderingen, waar de burger niet onmiddellijk iets van zal merken. Andere veranderingen zullen een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening waar burgers en ondernemingen mee te maken krijgen.

Lees meer


Beleidsnota minister Weyts: verkeersveiligheid en goede jobbereikbaarheid

Betere verkeersveiligheid en vlotter woon-werkverkeer: dat zijn de prioriteiten die Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts naar voor schuift in zijn beleidsnota. De minister wil de alternatieven voor de auto aantrekkelijker maken, vlot schakelen tussen verschillende vervoersvormen makkelijker maken, de verkeersveiligheid bevorderen en nog veel meer.

Klik voor de beleidsnota - 885 kB


Campagne - Baby in de buik? Gordelgebruik!

Campagne - Baby in de buik? Gordelgebruik!
De campagne 'Baby in de buik, Gordelgebruik!' heeft tot doel zwangere vrouwen te stimuleren de gordel te blijven dragen, voor hun eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van hun ongeboren baby.

Lees meer


Mobiel 21 lanceert campagne voor het gebruik van de e-fiets in het woon-werkverkeer

Mobiel 21 lanceert campagne voor het gebruik van de e-fiets in het woon-werkverkeer
Is de elektrische fiets even comfortabel en snel voor woon-werkverkeer als de auto? Dat is het uitgangspunt van het campagnefilmpje dat Mobiel 21 lanceerde op YouTube.

Meer info lees je in het bijgevoegde persbericht
Youtube clipje
www.nooitmeerfile.be


fietsgemeente-stad 2015

Verkiezing Fietsgemeente/Fietsstad 2015
In juni 2015 zal de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken voor de tweede keer een aantal Vlaamse steden en gemeenten, die uitblinken door hun goed fietsbeleid, in de bloemetjes zetten. De oproep om uw gemeente kandidaat te stellen werd gelanceerd.

Lees meer


Bemiddelaar Ronse

Missing link Ronse N60: bemiddelaar houdt zitdagen in stadhuis bij nieuwe GRUP
De ontbrekende schakel in de verbindingsweg Gent-Valenciennes ter hoogte van Ronse komt een stap dichterbij. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Daarbij is niet alleen verkeerstechnisch de beste oplossing gezocht, ook de effecten op het woonklimaat, de landbouw, het landschap en het erfgoed zijn bekeken. Ondertunneling bleek de beste oplossing. Bemiddelaar Lieve Verfaillie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken informeert de Ronsenaren.

Klik en bekijk een interview van AVS met haar op de website van de bemiddelaar


cover van het onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen 4.5

Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen 4.5 online

Het onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen (OVG) 4 is een continu onderzoek waarbij het veldwerk verspreid wordt over 5 jaren. De resultaten van het vierde jaar (OVG 4.5, september 2012 - september 2013) zijn online beschikbaar.


Mobiliteitscongres Iedereen op weg

Op 13 oktober 2014 organiseert Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, in het Vlaams Parlement het Mobiliteitscongres 'Iedereen op weg', met steun van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer details over het programma en inschrijvingen.


Steunpunt Straten

Projectoproep Publieke Ruimte 2015
Projectoproep praktijkboek en prijs Publieke Ruimte 2015: deadline 5 september

Sinds 2008 nodigt Steunpunt Straten steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2015. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2010. De projectoproep Publieke Ruimte 2015 wordt afgesloten op 5 september 2014.

Klik voor meer informatie


cover van mobiliteitsbrief april 2014

Mobiliteitsbrief april 2014
Auto- en fietsdelen

De laatste jaren zijn autodelen en fietsdelen aan een opmars bezig. Ze zijn perfect te combineren met openbaar vervoer en dus een belangrijke schakel voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Lokale overheden kunnen gedeelde mobiliteit op verschillende manieren stimuleren en zo meer auto's uit het centrum houden.


Toepark - Toegankelijk Parkeren

Toepark helpt om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te vinden in de buurt van een bestemming. Er is een mobiele applicatie en een website. Eens je een bestemming ingegeven hebt, geeft de applicatie een lijst van voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt. Je krijgt ook een routebeschrijving naar de parkeerplaats die je selecteert. Met de mobiele app kan je de locatie waar je parkeert, opslaan. Dit maakt het gemakkelijk om later je geparkeerde auto terug te vinden, aan de hand van een routebeschrijving.

De applicatie haalt de locatie van de parkeerplaatsen rechtstreeks uit het Geoloket Verkeersborden (www.verkeersbordendatabank.be). De Vlaamse overheid stelt de data ter beschikking. De wegbeheerders houden de gegevens actueel.

Website : www.toepark.be
Mobiele applicatie : iTunes App Store en Google Play.
Vragen of opmerkingen over Toepark : verkeersborden@mow.vlaanderen.be.


Het Nieuwe Werken

'Het Nieuwe Werken in Vlaanderen', op weg naar morgen

In welke mate kan Het Nieuwe Werken in Vlaanderen een positieve impact hebben op het mobiliteitsvraagstuk, de arbeidsorganisatie en de arbeidstevredenheid? Daarover debatteerden op 19 mei 2014, 60 vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, mobiliteitsexperten, sociale secretariaten, HR-experts en betrokken overheidsdiensten. Het initiatief ging uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en Mobiel21.

Lees meer en bekijk de presentaties


Themadag 'fietsinfrastructuur in de publieke ruimte'

Fietsinfrastructuur staat niet los van de openbare ruimte, maar maakt er integraal deel van uit. Tijdens een studiedag op 17 juni gaat aandacht naar inrichtingsprincipes en materiaalkeuze die bijdragen tot een goede integratie van fietsvoorzieningen, geillustreerd met concrete praktijkvoorbeelden.

Bekijk het programma


cover van mobiliteitsbrief april 2014

Mobiliteitsbrief april 2014
ANPR-camera's

De nieuwste Mobiliteitsbrief heeft als thema ANPR-camera's. ANPR-camera's (Automatic Numberplate Recognition) zijn automatische nummerplaatherkenningscamera's die alle voorbijrijdende voertuigen registreren. Ze kunnen ingezet worden voor onder andere verkeershandhaving, monitoring van verkeersstromen en de opsporing van niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen.


Nieuwe secretaris-generaal voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken

Sinds 1 april heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid een nieuwe secretaris-generaal, Filip Boelaert. Hij volgt ir. Fernand Desmyter op, die sinds het ontstaan van het departement in 2006 aan het hoofd stond en nu met pensioen is gegaan. Lees hier een kort gesprek.


Filmpje over het Vlaams fietsbeleid

Op het Vlaams Fietscongres van 24 maart 2014 in Brugge ging het filmpje over het Vlaams fietsbeleid in première.

Komen o.a. aan bod: fietssnelwegen, meetfiets, Blue-bikes, fietsbruggen, fietskoeriers, fietsen in bedrijven via Pendelfonds en nog veel meer.


Uitnodiging klankbordgroep en bevraging e-fietsers

Bent u een e-fietspendelaar? Zijn er in uw bedrijf, organisatie of dienst e-fietspendelaars? Laat het ons weten en neem deel aan de gebruikersbevraging van Mobiel 21.

Met de resultaten van dit onderzoek starten we een campagne op om nog meer mensen van dit vervoersmiddel te overtuigen en een nieuwe stap te zetten in duurzame mobiliteit en minder files. De vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Op het einde kan je deelnemen aan een wedstrijd met als inzet een iPad mini. De bevraging loopt tot en met 18 april 2014.


Update van het Vademecum Fietsvoorzieningen

De aanleg van fietssnelwegen vormt één van de speerpunten van het fietsbeleid van de Vlaamse overheid en de provincies. Er gaat geen maand voorbij of er wordt in Vlaanderen ergens een stuk fietssnelweg in gebruik genomen. Om deze dynamiek te ondersteunen zijn in het Vademecum Fietsvoorzieningen nieuwe richtlijnen voor fietssnelwegen opgenomen. Ook over de functie van jaagpaden en het belang van deze wegen voor het fietsverkeer, geeft het Vademecum meer duidelijkheid.

Een derde aanpassing betreft de opname van nieuwe richtlijnen voor de toepassing van de verkeersborden B22 en B23, waarmee in bepaalde gevallen het fietsverkeer de toelating krijgt om op kruispunten rechtsaf of rechtdoor door rood te rijden.


Brochure : goede praktijkvoorbeelden van fietsroutes in Vlaanderen

De Fietsersbond publiceerde een nieuwe brochure met goede praktijkvoorbeelden van fietsroutes in Vlaanderen. Deze uitgave kwam er met steun van de Vlaamse overheid. Het is een brochure waaruit de wegbeheerders heel wat inspiratie kunnen putten voor de aanleg van integrale fietsroutes.


Uitnodiging - Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement, 25 februari 2014

Op dinsdag 25 februari 2014 organiseert BEPOMM (Belgische Platform voor Mobiliteitsmanagement) de vijfde editie van de Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement. Het centrale thema dit jaar is ?De juiste prijs voor onze mobiliteit?. Wij kijken daarbij naar diverse prijsbeleidstoepassingen voor duurzame mobiliteit. Hierbij focussen we op nieuwe ontwikkelingen, prikkelende ideeën, goede praktijken en maken tijd voor ervaringsuitwisseling en netwerking.

Klik hier voor meer informatie.


Toelichting 26 feb. 2014: Onderzoeksopdrachten voor intelligente transportsystemen (verschenen in het BDA op 14-02-2014)

Na de succesvolle ITS - Ronde Tafel op 25 juni 2013 in Brussel, heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), op 14 februari een oproep gelanceerd voor deelname van ITS-spelers aan drie prioritaire ITS- projectplannen. De plannen kunnen leiden tot de uitrol van concrete projecten in de komende jaren.

Op woensdag 26 februari (9:00-11:00u) volgt in Brussel een toelichting.


Interactief leermoment - delen van het gemeentelijk wagenpark

De meeste Vlaamse lokale overheden beschikken over een (duur) eigen wagenpark dat op geregelde tijdstippen niet gebruikt wordt. In opdracht van de Vlaamse overheid start Autopia met een innovatief project waarbij ze steden en gemeenten intensief begeleidt bij het delen van hun eigen wagenpark met inwoners buiten de kantooruren en in het weekend.

Autopia nodigt u van harte uit op haar interactief leermoment rond het delen van het gemeentelijk wagenpark met inwoners. Op dit leermoment komt u te weten hoe uw stad/gemeente kan starten met dit project aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Bekijk de uitnodiging


Draaiboek Participatietrajecten online beschikbaar

Draaiboek Participatietrajecten online beschikbaar

Hoe organiseert u een participatietraject bij de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, een herinrichtingsproject op een gewestweg of een mobiliteitsproject op wijkniveau? Mobiel 21 ontwikkelde met steun van de Vlaamse overheid een digitaal draaiboek. Aan de hand van een beslissingsboom, opgevat als een traject met negen te doorlopen stappen, werkt u een haalbaar participatietraject op maat uit. Het digitaal draaiboek werd geconcretiseerd vanuit de ervaring opgedaan in zeven demonstratieprojecten.


Bakens op de snelweg: de nieuwe autosnelwegparkings in Vlaanderen

Bakens op de snelweg: de nieuwe autosnelwegparkings in Vlaanderen

De afgelopen jaren heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zijn beleid ten aanzien van de autosnelwegparkings grondig vernieuwd. Strengere concessievoorwaarden moesten zorgen voor een betere dienstverlening, een grotere veiligheid en meer duurzaamheid. Inmiddels zagen enkele parkings met allesbehalve doordeweekse lijnen het licht. Tien nieuwe parkings die gezien mogen worden, staan nu te kijk in de brochure ?Bakens op de snelweg?. U kunt de brochure downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.


Interactieve reglementengenerator (IRG) online

Interactieve reglementengenerator (IRG) online

Vanaf maandag 9 december 2013 is de Interactieve Reglementengenerator (IRG) toegankelijk voor alle wegbeheerders. Deze toepassing moet iedereen die belast is met de opmaak van aanvullende reglementen een redactionele ondersteuning bieden. Hoe men met IRG aan de slag kan gaan, kunt u terugvinden op deze website in het informatieblok over de aanvullende reglementen (linkernavigatiebalk), of klik hier.


Start van de ViA campagne op 9 december

Sinds het voorjaar 2010 werd er geen grootschalige communicatiecampagne meer gevoerd rond Vlaanderen in Actie (ViA). Maar ondertussen stonden we niet stil en werd er - al dan niet achter de schermen - hard aan de weg getimmerd. Dat willen we laten zien. Op 9 december startte een informatiecampagne die loopt tot midden februari 2014. Daarmee willen we, aan de hand van zes concrete projecten die illustratief zijn voor meerdere ViA-transities, aan onze doelgroepen tonen hoe ViA gaandeweg gerealiseerd wordt. Deze zes projecten zijn maar een opstapje voor het grotere geheel.

Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

Doeners zijn rapper mee. Kom het zelf ervaren op de SMS-dag!

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) nodigt je graag uit op de SMS-dag op dinsdag 14 januari 2014. SMS staat voor Slimme Mobiele Scholen en heeft alles te maken met verkeers- en mobiliteitseducatie (VME). Onder het motto 'doeners zijn rapper mee' ligt de focus tijdens deze gratis bijscholingsdag op de praktijk.

Meer informatie


Sociaal vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit : oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting

U bent gespecialiseerd in rolstoelvervoer en beschikt over voldoende aangepaste voertuigen met ten minste 1 plaats om een rolstoel te vervoeren en uitgerust met een lift of een oprijplaat, enz...? Dan kan u zich kandidaat stellen om gedurende 5 jaar in één of meerdere afgebakende vervoersgebieden sociaal vervoer aan te bieden aan personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit.

Meer informatie


Bevraging : Delen van het gemeentelijk wagenpark in uw gemeente/stad?

Autopia, het Vlaams Steunpunt voor particulier autodelen, organiseert een bevraging bij de lokale overheden die peilt naar de mogelijkheden en bereidwilligheid om het eigen wagenpark te delen. Deze resultaten zullen voorgesteld worden op een interactief leermoment in het Vlaams parlement op 20 januari 2014. Gelieve deze bevraging in te vullen voor 15 december 2013 zodat ook de resultaten voor uw gemeente/stad opgenomen kunnen worden bij de eindrapportering.

Klik hier om de bevraging in te vullen.

Bekijk de resultaten van vorige enquête over autodelen.


cover van brochure ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen

Openbaar onderzoek Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren. In 2011 was er een grote enquête over mobiliteitsproblemen en hoe die aangepakt moeten worden. De resultaten van die enquête werden gebruikt om het plan verder uit te werken. Op 25 oktober 2013 werd het ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. De volgende stap is nu het openbaar onderzoek.

www.mobiliteitsplanvlaanderen.be


cover van mobiliteitsbrief 146

Mobiliteitsbrief nr. 146 (september 2013)
Fietssnelwegen

De Vlaamse overheid wil fietsen naar het werk zoveel mogelijk stimuleren. Fietssnelwegen, die op het Boven­lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk liggen, vormen daarin een belangrijke schakel. Samen met de provincies en de lokale besturen wil Vlaanderen daarom sterk inzetten op fietssnelwegen.

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden.


Personen met mobiliteitsbeperking of een handicap: businessplan voor een Vlaams toegankelijk vervoersysteem

Om de vervoersproblematiek aan te pakken heeft Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit, opdracht gegeven tot het uitwerken van een businessplan. Dit lijvige rapport bevat niet alleen uitgebreide statistieken maar geeft ook op een wetenschappelijke manier een zicht op de vervoersproblematiek van personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap.

Ook worden voorstellen gedaan om een Vlaams toegankelijk vervoersysteem te organiseren en financieel te onderbouwen.

Bekijk het businessplan hier.


cover van het onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen 4.4

Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen 4.4 online

Het onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen (OVG) 4 is een continu onderzoek waarbij het veldwerk verspreid wordt over 5 jaren. De resultaten van het vierde jaar (OVG 4.4, september 2011 - september 2012) zijn online beschikbaar.


cover van mobiliteitsbrief 145

Mobiliteitsbrief nr. 145 (juni 2013)
Recreatief verkeer

We verplaatsen ons steeds vaker voor recreatieve doeleinden. Hoogtijd dus om ook hier te denken aan duurzame alternatieven. In de vorm van fietsenstallingen, pendelbussen, carpoolinitiatieven, ... In deze Mobiliteitsbrief vindt u inspiratie voor tijdelijke en vaste attracties.

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden.


Resultaten van de Mobiliteitsbrief enquête beschikbaar

152 mensen namen deel aan de online enquête over Mobiliteitsbrief. Hartelijk dank aan alle deelnemers voor uw mening en constructieve suggesties!

Bekijk een overzicht van de resultaten.


cover van mobiliteitsbrief 144

Mobiliteitsbrief nr. 144 (mei 2013)
Mobiliteit, milieu en gezondheid

Veel knelpunten op vlak van luchtverontreiniging, geluidshinder en gezondheid worden beïnvloed door een hoge verkeersintensiteit, files en onaangepaste snelheden. Onderwerpen die ook binnen het mobiliteitsbeleid voor knelpunten zorgen. Op het snijpunt van milieu en mobiliteit liggen heel wat win-winmaatregelen te rapen. Samenwerking en afstemming tussen de domeinen is daarbij onontbeerlijk. Dit op alle overheidsniveaus.

De Mobiliteitsbrief is een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over hoe lokale overheden een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen uitwerken in samenwerking met andere partners en overheden.


Erkenning opleiding tot verkeersveiligheidsauditor

Op 30 januari 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 dat o.a. de erkenningsvoorwaarden regelt voor de organisatie van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van zowel de samenstelling als de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit is alles nu in gereedheid om aanvragen tot certificatie te behandelen.

Geïnteresseerde instellingen kunnen vanaf 16 mei 2013 op basis van onderstaand formulier hun aanvraagdossier voor het bekomen van deze erkenning indienen.

DOCUMENTEN

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid en de weginfrastructuur, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012.

FORMULIEREN

  • Aanvraag tot erkenning als instelling voor het organiseren van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor en de bijhorende eindproef.


Geef hier uw suggesties en opmerkingen bij deze website.

Belet een visuele handicap u om een document op deze pagina te lezen?
Laat het ons weten, dan lossen we dat probleem op.

Gebundeld
VOOR BEDRIJVEN
LOKALE OVERHEDEN

In de kijker


Subsidiedecreet Het Nieuwe Werken Pendelfonds Gewoon groter - vraag een spiegelafstelplaats aan Meldpunt Wegen Bereikbaarheidsgids gebouwen Vlaamse overheid De verkeersbordendatabank Meldpunt Fietspaden
Mobimix Vlaanderen in Actie
Flitspalen in Vlaanderen Verkeerscentrum